A
A
A

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ: Obec Malé Zlievce 

Adresa sídla: Malé Zlievce 75, 991 22 Bušince

Štatutárny zástupca: Ing. Igor Gazdík, starosta obce

Telefón: +421 917 665 737

IČO: 00647870

Bankové spojenie: VÚB Veľký Krtíš
Číslo účtu: SK39 0200 0000 0000 1192 8402

Kontaktná osoba: Ing. Igor Gazdík
Telefón: +421 917 665 737
E-mail: obecmalezlievce@gmail.com

Facebook