A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
23.4.2024
Schválené VZN 1/2024 Zásady hospodárenia o majetku obce Malé Zlievce
Detail dokumentu
Dátum 23.4.2024
Názov Schválené VZN 1/2024 Zásady hospodárenia o majetku obce Malé Zlievce
5.4.2024
VZN 1-2024 Zásady hospodárenia o majetku obce Malé Zlievce - Návrh
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2024
Názov VZN 1-2024 Zásady hospodárenia o majetku obce Malé Zlievce - Návrh
23.2.2024
Schválené VZN 3/2023 zapožičanie sály OÚ Malé Zlievce.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov Schválené VZN 3/2023 zapožičanie sály OÚ Malé Zlievce.pdf
23.2.2024
Schválené VZN 2/2023. Komunálny odpad.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov Schválené VZN 2/2023. Komunálny odpad.pdf
23.2.2024
návrh VZN 3-2023 o poplatkoch za zapožianie.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov návrh VZN 3-2023 o poplatkoch za zapožianie.pdf
23.2.2024
Návrh VZN_2/2023.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov Návrh VZN_2/2023.pdf
23.2.2024
Schválené VZN 1/2023.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov Schválené VZN 1/2023.pdf
23.2.2024
Návrh VZN 1/2023.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov Návrh VZN 1/2023.pdf
23.2.2024
VZN 1/2022.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov VZN 1/2022.pdf
23.2.2024
schválené VZN 1/2022.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov schválené VZN 1/2022.pdf
23.2.2024
Návrh VZN 1/2022.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov Návrh VZN 1/2022.pdf
23.2.2024
Zmeny VZN o odpade obce Malé Zlievce 2021.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov Zmeny VZN o odpade obce Malé Zlievce 2021.pdf
23.2.2024
Návrh zmeny VZN o odpade obce Malé Zlievce 2021.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov Návrh zmeny VZN o odpade obce Malé Zlievce 2021.pdf
23.2.2024
VZN miestne dane obce Malé Zlievce schválené.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov VZN miestne dane obce Malé Zlievce schválené.pdf
23.2.2024
VZN miestne dane obce Malé Zlievce 2018.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov VZN miestne dane obce Malé Zlievce 2018.pdf
23.2.2024
VZN miestne dane obec Malé Zlievce 2017.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov VZN miestne dane obec Malé Zlievce 2017.pdf
23.2.2024
VZN KO a DSO 2016.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov VZN KO a DSO 2016.pdf
23.2.2024
VZN miestne dane obec Malé Zlievce 2016.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov VZN miestne dane obec Malé Zlievce 2016.pdf
23.2.2024
VZN 1_2016 zasady hospodarenia a nakladania s majetkom obce.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov VZN 1_2016 zasady hospodarenia a nakladania s majetkom obce.pdf
23.2.2024
VZN miestne dane obec Malé Zlievce 2016.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov VZN miestne dane obec Malé Zlievce 2016.pdf
Facebook