A
A
A

Predpisy

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
23.2.2024
záverečný účet obce rok 2022- zverejnenie.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov záverečný účet obce rok 2022- zverejnenie.pdf
23.2.2024
záverečný účet obce 2021.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov záverečný účet obce 2021.pdf
23.2.2024
záverečný účet obce 2020.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov záverečný účet obce 2020.pdf
23.2.2024
záverečný účet obce 2019.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov záverečný účet obce 2019.pdf
23.2.2024
záverečný účet obce 2018.pdf
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov záverečný účet obce 2018.pdf
23.2.2024
záverečný účet obce malé zlievce 2016.odt
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov záverečný účet obce malé zlievce 2016.odt
23.2.2024
Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva:
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva:
23.2.2024
Vnútorný predpis pre tvorbu a účtovanie opravných položiek:
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov Vnútorný predpis pre tvorbu a účtovanie opravných položiek:
23.2.2024
Vnútorný predpis pre tvorbu a používanie rezerv:
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov Vnútorný predpis pre tvorbu a používanie rezerv:
23.2.2024
Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie:
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie:
23.2.2024
Vnútorný predpis o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely:
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov Vnútorný predpis o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely:
23.2.2024
Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce:
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce:
23.2.2024
Tabuľka: Operatívna evidencia o rozpočtových opatreniach
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov Tabuľka: Operatívna evidencia o rozpočtových opatreniach
Facebook