A
A
A

Všeobecné informácie

Obec Malé Zlievce leží v Ipeľskej kotline v doline Stracinského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 185 m n.m. a v chotári 166–267 m n.m. Pahorkatinný povrch chotára s plochými chrbtami tvoria mlado treťohorné uloženiny. Na strmších úbočiach má agátové a dubové lesíky, inde je odlesnený. Má hnedozemné, nivné a lužné pôdy.

Prvá písomná zmienka: medzi 14. októbrom 1244 a 13.októbrom 1245 v listine vydanej kráľovskou kanceláriou, v ktorej kráľ Belo IV. daroval majetok Zlievce ostrihomskej kapitule.

Pamiatky
Kostol evanjelický - gotický, upravený na neskororenesančný v 17. storočí
Kaštieľ - barokový z roku 1709
Dve kúrie klasicistické z konca 18. storočia, prestavané po 2. svetovej vojne

Počet obyvateľov: 291 (r. 2011)
Rozloha: 905 ha
Nadmorská výška: 185 m
Prvá písomná zmienka: v roku 1 244

 

Malé Zlievce

Facebook