A
A
A

Podnik služieb

V obci je zriadená Príspevková organizácia obce Malé Zlievce – Prevádzka obecných služieb.

Zodpovedný vedúci: Jozef Gondáš
Adresa: Malé Zlievce 75, 991 22 Bušince
Telefon: +421 917 665 737

Ponúkame nasledovné služby:

  • práce s traktorom (oranie, diskovanie,...)
  • kosenie trávnatých porastov
  • zimná údržba priestranstiev
Facebook