Obec Malé Zlievce

Vitame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Malé Zlievce!

Najnovšie správy z obce

Výpadok elektrického prúdu streda, 12. august 2020 Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že elektrický prúd v našej obci nebude v nasledovných termínoch : 18.08.2020 25.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 02.09.2020 03.09... Čítaj ďalej
Obecné zastupiteľstvo 22. 6. 2020 Obecné zastupiteľstvo 22. 6. 2020 utorok, 23. jún 2020 zápisnica 22. 6. 2020.pdf stanovisko hlavnej kontrolórky.pdf plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky.pdf Čítaj ďalej
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 22. 6. 2020 utorok, 16. jún 2020 Jozef Filkus starosta obce Malé Zlievce        P O Z V Á N K A  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/ z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva,... Čítaj ďalej