A
A
A

Verejné obstarávanie

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
23.2.2024
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malé Zlievce
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Malé Zlievce
23.2.2024
Verejné obstarávanie vyhlásené 5. 6. 2023
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov Verejné obstarávanie vyhlásené 5. 6. 2023
Popis Obec Malé Zlievce ako verejný obstarávateľ dňa 10. 7. 2023 cez IS EVO zaslala Výzvu na predkladanie ponúk k zákazke „Dodávka a práce súvisiace s rekonštrukciou strechy a opravou stropu a stien budovy futbalových šatní“, 4 subjektom (uchádzačom). Verejné obstarávanie vyhlásené 5. 6. 2023 bolo z dôvodu odporúčania Odboru verejného obstarávania Úradu vlády SR zrušené a preto obec pristúpila k vyhláseniu novej výzvy.
23.2.2024
Dodávka a práce súvisiace s rekonštrukciou strechy a opravou stropu a stien budovy futbalových šatní
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2024
Názov Dodávka a práce súvisiace s rekonštrukciou strechy a opravou stropu a stien budovy futbalových šatní
Popis Obec Malé Zlievce ako verejný obstarávateľ dňa 5. 6. 2023 cez IS EVO zaslala Výzvu na predkladanie ponúk k zákazke „Dodávka a práce súvisiace s rekonštrukciou strechy a opravou stropu a stien budovy futbalových šatní“, 5 subjektom (uchádzačom), z toho 2 subjekty neboli registrované a prostredníctvom IS EVO, im bola zaslaná Pozvánka na registráciu.
Facebook