A
A
A

História obce

Na území dnešnej obce Malé Zlievce bolo pohrebisko kuštanovickej kultúry.

Obec vznikla už asi v 13. storočí vyčlenením z pôvodnej obce Zlievce, doloženej v roku 1248. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Olsouzule (1307), Inferior Zele (1308), Male Zelencze (1773), Malé Zljeawce (1808); maďarsky Kiszellő.

Obec patrila postupne Novohradskému, v 15.-16. storočí Sečianskemu panstvu. V rokoch 1554-1593 ju okupovali Turci, potom pripadla Divínu. Za vojen a počas moru v 1. polovici 17. storočia úplne spustla, obnovená bola okolo roku 1680 a rozdelená medzi Divínske a Modrokamenské panstvo.

V roku 1828 mala 39 domov a 508 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Počas kapitalizmu tu bol veľkostatok V. Tótha. Od polovice 19. storočia sa tu ťažilo hnedé uhlie.

Facebook