A
A
A

Symboly obce

Erb

Erb obce Malé Zlievce tvoria v modrom štíte tri zlaté klasy, jeden zlatý strapec hrozna a v pravom hornom rohu štyri zlaté päťcípe hviezdy. Znamenie je umiestnené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu.

Erb obce

Pečať

Pečať obce Malé Zlievce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC MALÉ ZLIEVCE. Pečať má priemer 35 mm.

Pečať

Vlajka

Vlajka obce Malé Zlievce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej(1/9), žltej(1/9), modrej(5/9), žltej(1/9) a modrej(1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, to znamená dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Vlajka

Facebook