A
A
A

Podujatia v obci

Termíny kultúrno - športových akcií  v obci Malé Zlievce na

rok 2024

 

 

Trojkráľové stretnutie 

06.01.2024 sobota začiatok 13:00 hod. 

Deň matiek                                             

12.05.2024  nedeľa začiatok 13,30 hod.

Deň detí                                                

01.06.2024 sobota - začiatok upresníme

Deň otcov                                               

30.06.2024 nedeľa začiatok 13,30 hod.

Memoriál Mariána Borika                      

05.07.2024 piatok - sviatok 9,00hod

Memoriál Slavomíra Ferenca 

05.07.2024 piatok začiatok 13:00 hod. 

Volejbal horný koniec - dolný koniec   

13.07.2024 sobota začiatok upresníme

Obecné oslavy                                       

10.08.2024 sobota začiatok upresníme

Deň úcty k starším                               

október 2024

Halloween                                           

november 2024

Mikuláš                                               

december 2024

Facebook