A
A
A

Kontakt

ADRESA

Obecný úrad Malé Zlievce
Malé Zlievce 75
991 22 Bušince
Slovenská republika

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Región: Hontiansko-Novohradský
Telefón: +421 917 665 737
E-mail: obecmalezlievce@gmail.com
Web: www.malezlievce.sk

Kompetencie:
Obec Malé Zlievce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Facebook