Obec Malé Zlievce

Vitame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Malé Zlievce!

Najnovšie správy z obce

Marius Pedersen Harmonogram 2019 Marius Pedersen Harmonogram 2019 piatok, 28. december 2018 Harmonogram na prvý polrok 2019.pdf Čítaj ďalej
Obecné zastupiteľstvo 15. 12. 2018 štvrtok, 20. december 2018 Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného dňa 15.12.2018 o 16:00 hod.   Čítaj ďalej
Pozvánka na zastupiteľstvo 15. 12. 2018 piatok, 14. december 2018 Jozef Filkusstarosta obceMalé Zlievce   P O Z V Á N K A  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/ z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré... Čítaj ďalej