Obec Malé Zlievce

Vitame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Malé Zlievce!

Najnovšie správy z obce

Obecné zastupiteľstvo 16. 4. 2018 utorok, 17. apríl 2018 Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného dňa 16.04.2018 o 18:00 hod. Čítaj ďalej
Pozvánka na zastupiteľstvo 16. 4. 2018 utorok, 10. apríl 2018 Jozef Filkus starosta obce Malé Zlievce     P O Z V Á N K A  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/ z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva,... Čítaj ďalej
Obecné zastupiteľstvo 22. 1. 2018 streda, 24. január 2018 Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného dňa 22.01.2018 o 18:00 hod.   Prítomní poslan... Čítaj ďalej