Obec Malé Zlievce

Vitame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Malé Zlievce!

Najnovšie správy z obce

Obecné zastupiteľstvo 26. 4. 2019 utorok, 30. apríl 2019 Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného dňa 26.04.2019 o 17:00 hod.   Čítaj ďalej
Stavanie mája Stavanie mája pondelok, 29. apríl 2019 obec pozvnka na stavanie mja.pdf Čítaj ďalej
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo štvrtok, 18. apríl 2019 Jozef Filkus starosta obce Malé Zlievce     P O Z V Á N K A  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/ z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva,... Čítaj ďalej