Obec Malé Zlievce

Vitame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Malé Zlievce!

Najnovšie správy z obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 22. 02. 2019 štvrtok, 28. február 2019 Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného dňa 22. 2.2019 o 17:00 hod.   Čítaj ďalej
Pozvánka na zastupiteľstvo 22. 2. 2019 piatok, 15. február 2019 Jozef Filkus starosta obce Malé Zlievce     P O Z V Á N K A  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/ z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva,... Čítaj ďalej
Marius Pedersen Harmonogram 2019 Marius Pedersen Harmonogram 2019 piatok, 28. december 2018 Harmonogram na prvý polrok 2019.pdf Čítaj ďalej