Obec Malé Zlievce

Vitame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Malé Zlievce!

Najnovšie správy z obce

Pozvánka OZ 26.6.2017 utorok, 20. jún 2017 Jozef Filkus starosta obce Malé Zlievce     P O Z V Á N K A  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/ z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva,... Čítaj ďalej
Plán kontrolnej činnosti h. kontrolórky streda, 14. jún 2017 Plán kontrolnej činnosti hlavnej  kontrolórky   obce Malé Zlievce na II. polrok r.  2017   Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce vyplýva z ustanovení §18 –... Čítaj ďalej
Zápisnica 24.04.2017 utorok, 02. máj 2017                                 Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce   Čítaj ďalej