Obec Malé Zlievce

Vitame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Malé Zlievce!

Najnovšie správy z obce

Pozvánka na zastupiteľstvo 15. 12. 2018 piatok, 14. december 2018 Jozef Filkusstarosta obceMalé Zlievce   P O Z V Á N K A  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/ z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré... Čítaj ďalej
Plán hlavnej kontrolórky Plán hlavnej kontrolórky utorok, 27. november 2018 plán kontrolnej činnosti hk I. polrok 2018.pdf Čítaj ďalej
Obecné zastupiteľstvo 25. 11. 2018 utorok, 27. november 2018 Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce   Zápisnica z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného dňa 25.11.2018 o 16:00 hod. Čítaj ďalej