Obec Malé Zlievce

Vitame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Malé Zlievce!

Najnovšie správy z obce

Menovanie zapisovateľky utorok, 21. august 2018 Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí :  Erika Vanková, Malé Zlievce 58,                                        ... Čítaj ďalej
Obecné zastupiteľstvo 25. 6. 2018 streda, 27. jún 2018 Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného dňa 25.06.2018 o 18:00 hod.   Čítaj ďalej
Pozvánka na zastupiteľstvo 25. 6. 2018 utorok, 12. jún 2018 Jozef Filkus starosta obce Malé Zlievce    P O Z V Á N K A  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/ z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré... Čítaj ďalej