Obec Malé Zlievce

Vitame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Malé Zlievce!

Najnovšie správy z obce

Obecné zastupiteľstvo 10. 2. 2020 utorok, 11. február 2020 Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného dňa 10.02.2020 o 17:00 hod.   Čítaj ďalej
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 10. 2. 2020 piatok, 31. január 2020 Jozef Filkus starosta obce Malé Zlievce P O Z V Á N K A  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/ z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré... Čítaj ďalej