Obec Malé Zlievce

Vitame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Malé Zlievce!

Najnovšie správy z obce

Výzva na predkladanie ponuky Výzva na predkladanie ponuky piatok, 11. október 2019 výzva na predkladanie ponúk.pdf Čítaj ďalej
Obecné zastupiteľstvo 16. 9. 2019 utorok, 17. september 2019 Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce   Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného dňa 16.09.2019 o 17:00 hod.   Čítaj ďalej
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 16. 9. 2019 pondelok, 09. september 2019 Jozef Filkus starosta obce Malé Zlievce     P O Z V Á N K A  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/ z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva,... Čítaj ďalej