Obec Malé Zlievce

Vitame Vás na oficiálnej webovej stránke obce Malé Zlievce!

Najnovšie správy z obce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo štvrtok, 18. apríl 2019 Jozef Filkus starosta obce Malé Zlievce     P O Z V Á N K A  v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/ z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva,... Čítaj ďalej
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 Voľby do Európskeho parlamentu 2019 štvrtok, 28. marec 2019 vyhlásenie volieb do európskeho parlamentu.pdf ep19_informciaa5.pdf Čítaj ďalej
Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej... štvrtok, 28. marec 2019 Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu :  Táto... Čítaj ďalej