Obec Malé Zlievce

Prerušenie distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v  dňoch 20.11.2023 v čase od 07.30 – 16.3hod. (Ferencova ulička smer Bušince) a 21.11.2023 v čase od 07.30 – 16.3hod. (Ferencova ulička smer Veľký Krtíš) obmedzená distribúcia elektrickej energie v obci.

Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe.

 

prerušenie distribúcie elektriky 20.11.2023.pdf

prerušenie distribúcie elektriky 21.11.2023.pdf