Obec Malé Zlievce

Výpadok elektrického prúdu

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že elektrický prúd v našej obci nebude v nasledovných termínoch :
18.08.2020
25.08.2020
26.08.2020
27.08.2020
02.09.2020
03.09.2020
Vždy v čase od 7:30 do 18:30