Obec Malé Zlievce

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019.pdf