Obec Malé Zlievce

Harmonogram vývozov triedených odpadov pre rok 2017

 

                                  Harmonogram vývozov triedených odpadov pre rok 2017

 

 

Dátum

Deň

Plasty,

Tetrapaky,

Obaly z kovov

Papier

sklo

4. január 2017

Streda

 

 3. február 2017

Piatok

 

 

17. február 2017

Piatok

 

 

6. marec 2017

Pondelok

 

5. apríl 2017

Streda

 

 

             4. máj 2017

Štvrtok

 

 10. máj 2017

Streda

 

 

7. jún 2017

Streda

 

 

7. júl 2017

Piatok

 

3. august 2017

Štvrtok

 

 

21. august 2017

Pondelok

 

 

    5. september 2017

Utorok

 

3. október 2017

Utorok

 

 

  3. november 2017

Piatok

 

     8. november 2017

Streda

 

 

7. december

Štvrtok