Obec Malé Zlievce

Výstavba oddychového parku

                    Ďakujeme  za pomoc pri budovaní oddychového parku spoločnosti eustream a nadácii SPP. Bez ich finančnej podpory by sme nedokázali tento projekt zrealizovať.