Obec Malé Zlievce

Zápisnica obecného zastupiteľstva 24. 8. 2015

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

Dňa 24. 08. 2015

 

Zápisnica

z 8 zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach konaného dňa

24. 08. 2015 o 19:00 hod.