Obec Malé Zlievce

Program osláv

    

 

     Harmonogram obecných osláv 

    konaných dňa 1. 8. 2015

 

 

 

 

 

12:30 - Ekumenická bohoslužba

13:30 - Vystúpenie hudobnej skupiny Projekt

15:00 - Ľudová hudba Ďatelinka 

17:00 - Ján Ambróz a ľudová hudba Borievka