Obec Malé Zlievce

Športové hry

          

              Harmonogram športových hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4. 7. 2015 - Memoriál Mariana Borika - žiacky futbalový turnaj 

     12. 7. 2015 - Futbalový turnaj (dospelí)

     18. 7. 2015 - minifutbal a nohejbal 

     25. 7. 2015 - volejbal, stolný tenis, streľba zo vzduchovky

 

     Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. čísle 047/ 48 92 182, 

     prípadne e-mailom alebo osobne na obecnom úrade.