Obec Malé Zlievce

Odpredaj majetku

hg

 

 

Kvôli uhrádzaniu záväzkov predošlých období je potrebné odpredať

niektorý hnuteľný a nehnuteľný majetok obce.

Z tohto dôvodu sa dohodlo na tomto zozname. Tieto sumy sú uvedené ako minimálne.

 

 

 

 

Nehnuteľnosti: Kováčska dielňa (vrátane zariadenia) 5000€

                        Ovčín 5000€

Hnuteľný majetok: Zváračka triodina 500€     Rotačka za MF-ku 125€     Snehová radlica za MF-ku 60€      

Záhradný traktor Silver 150€

                              Plaťák 150€                    Snežná fréza veľká 700€     Snežná fréza malá 500€     Mulčovací vozík 600€        

                              Vŕtačka príklepová Narex 200€      Rozbusovačka Narex 125€      Motorová píla Dolmar 100€      Vlečka za Áviu 80€

 

Záujemcovia dostanú bližšie informácie na obecnom úrade a na telefónnom čísle 047/ 48 92 182 .

Dňa 8. 4. 2015 o 17:00 hod. bude stretnutie všetkých záujemcov na ktorom bude možné uvedené veci zakúpiť.

Najvyššia ponuka bude vždy vyhodnotená ako úspešná.