Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 18. 3. 2021

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 18.03.2021 o 16:00 hod.

 

Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo 18. 3. 2021

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 18. 3. 2021

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

  

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 18. 3. 2021 o 16,00 hodine vo štvrtok,

na obecnom úrade

Čítať ďalej: Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 18. 3. 2021

Sčítanie obyvateľov 2021

Začalo sa sčítanie obyvateľov 2021 ❗️
Sčítajte sa aj Vy jednoducho a rýchlo. Elektronický sčítací formulár nájdete tu: ???? www.scitanie.sk
????A nezabudnite tiež pomôcť sčítať sa aj svojim blízkym, ak Vás o to požiadajú!