Obec Malé Zlievce

Návrh uznesení

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §30 f/ ods.3,

Vám oznamujeme, že vzhľadom na vysoký výskyt infikovaných osôb v našej obci na koronavírus Covid 19, bude nutné  prijať uznesenia hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries poslancov, ktoré boli na tento účel preukázateľne oznámené.

Návrh uznesení

V zmysle § 30f ods. 5 zákona  č. 369/1990 o obecnom zriadení, Vám doručujeme návrh uznesení. V súlade s hore citovaným odsekom a v zmysle odseku 3 prvej vety uvedeného zákona zverejňujeme dôvody.                                                                                                                                         V našej obci bol zaznamenaný vysoký výskyt infikovaných koronavírusom Covid 19.  Uvádzame, že ide o postup podľa odseku 3 druhej vety           písm. b). K týmto návrhom uznesení podávame informáciu, že podávanie a schvaľovanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je možné v termíne do 17.12.2020 do 24:00 hod., na elektronickej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..                                          

Hlasovanie o návrhoch uznesení bude prostredníctvom elektronických prostriedkov, kde sa poslanci vyjadria na elektronickej stránke obce Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., najneskôr do 22.12.2020 do 17:00 hod. Poslanci môžu hlasovať spoločne za všetky návrhy uznesení spôsobom, že sú za, proti, prípadne sa zdržali hlasovania. Podobným spôsobom sa však môžu vyjadriť aj jednotlivo ku každému bodu návrhu uznesení.

 

Čítať ďalej: Návrh uznesení

Sčítanie obyvateľov