Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 14. 9. 2020

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 14.09.2020 o 17:00 hod.

Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo 14. 9. 2020

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 14. 9. 2020

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

  

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. 9. 2020 o 17,00 hodine v pondelok,

na obecnom úrade

 

 

Čítať ďalej: Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 14. 9. 2020

Pozvánka na kultúrne podujatie

Srdečne Vás pozývame na kultúrne podujatie, ktoré bude dňa 30.08.2020 (nedeľa).                                                Začiatok bude o 16:00 hod. v areáli detského ihriska. V rámci programu vystúpia Anna Šatanová - vynikajúca speváčka ľudových piesní z Podpoľania. Sprevádzať ju bude ľudová hudba Jaroslava Hazlingera.

Výpadok elektrického prúdu

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že elektrický prúd v našej obci nebude v nasledovných termínoch :
18.08.2020
25.08.2020
26.08.2020
27.08.2020
02.09.2020
03.09.2020
Vždy v čase od 7:30 do 18:30