Obec Malé Zlievce

Pozvánka na Vianočný punč

Pre deti sme pripravili súťaž v zhotovovaní vianočných ozdôb, ktorými potom ozdobíme vianočný stromček. Tieto je potrebné priniesť na obecný úrad najneskôr do 19.12.2019.

Výsadba okrasnej zelene a kvetov

 

Ďakujeme za pomoc pri výsadbe okrasnej zelene a kvetov v našej obci. Jej pekný vzhľad je aj Vaša zásluha. 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 16.12.2019

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2019 o 17,00 hodine v pondelok,

na obecnom úrade

 

Čítať ďalej: Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 16.12.2019

Obecné zastupiteľstvo 25.11.2019

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 25.11.2019 o 17:00 hod.

 

Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo 25.11.2019