Obec Malé Zlievce

Oznam o testovaní

Oznam o testovaní

 

Z rozhodnutia Ministerstva obrany SR bolo odberné miesto v obci Malé Zlievce zrušené, na základe podkladov odboru krízového riadenia Okresného úradu vo Veľkom Krtíši. Napriek tomu, že sme mali všetko na testovanie pripravené, vrátane zdravotníkov, nám nebolo umožnené ponechať odberné miesto v našej obci. Kvôli tomuto nelogickému a nezmyselnému rozhodnutiu sa Vám chceme ospravedlniť.

Naša obec bola priradená k obci Veľké Zlievce, kde prebehne testovanie v nedeľu 1. 11. 2020 v čase od 7:00 hod do 22:00 hod. Je však možné využiť aj iné odberné miesta.

Najbližšie v našom okolí budú :

 

Obec

 

Odberné miesto

 

Deň odberu

 

Bušince

 

Budova OÚ - Železničná 4/320

 

Sobota, Nedeľa

 

Malý Krtíš

 

Kult. spol. stredisko, A. Kmeťa 122/5

 

Sobota

 

Veľké Straciny

 

OÚ - Veľké Straciny č. 12

 

Sobota

 

Veľké Zlievce  +  Malé Zlievce

 

OÚ, Veľké Zlievce 127

 

Nedeľa

 

Čeláre

 

Zdravotné stredisko - Čeláre č. 25

 

Nedeľa

 

Zombor

 

KD - Zombor č. 10

 

Sobota

 

Olováry

 

Kult. Dom, Olováry 129

 

Sobota

 

V prípade potreby obec zabezpečí aj dopravu obyvateľom na vybrané odberné miesto. Akékoľvek informácie Vám poskytneme na č.t. 0917 665 737.

Priebeh ESDB

ESDB.pdf