Obec Malé Zlievce

Pozvánka 27.02.2017

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.02.2017 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

Čítať ďalej: Pozvánka 27.02.2017

Harmonogram vývozov triedených odpadov pre rok 2017

 

                                  Harmonogram vývozov triedených odpadov pre rok 2017

Čítať ďalej: Harmonogram vývozov triedených odpadov pre rok 2017

Pozvánka 21.11.2016

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb.§13odst.4 písm.a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21.11.2016 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

Čítať ďalej: Pozvánka 21.11.2016

Výstavba zvonice

            Ďakujeme nadácii SPP a spoločnosti eustream za finančný dar potrebný na výstavbu zvonice. Veríme, že toto pekné dielo nám bude slúžiť čo najdlhšie.