Obec Malé Zlievce

Pozvánka OZ 5.9.2016

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb.§13odst.4 písm.a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 5.9.2016 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

Čítať ďalej: Pozvánka OZ 5.9.2016

Pozvánka OZ 20.6.2016

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb.§13odst.4 písm.a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.6.2016 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

Čítať ďalej: Pozvánka OZ 20.6.2016

pozvánka OZ 25.4.2016

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb.§13odst.4 písm.a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25.4.2016 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

 

Čítať ďalej: pozvánka OZ 25.4.2016