Obec Malé Zlievce

Pozvánka OZ 21.3.2016

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb.§13odst.4 písm.a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21.3.2016 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

Čítať ďalej: Pozvánka OZ 21.3.2016

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Malé Zlievce 10. 2. 2016

 

 

 

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

 

Čítať ďalej: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

pozvánka OZ 08,02,2016

 

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 

v zmysle zákona 369/1990 Zb.§13odst.4 písm.a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 08.02.2016 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

Čítať ďalej: pozvánka OZ 08,02,2016