Obec Malé Zlievce

Výstavba zvonice

            Ďakujeme nadácii SPP a spoločnosti eustream za finančný dar potrebný na výstavbu zvonice. Veríme, že toto pekné dielo nám bude slúžiť čo najdlhšie. 

Pozvánka OZ 5.9.2016

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb.§13odst.4 písm.a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 5.9.2016 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

Čítať ďalej: Pozvánka OZ 5.9.2016

Pozvánka OZ 20.6.2016

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb.§13odst.4 písm.a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.6.2016 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

Čítať ďalej: Pozvánka OZ 20.6.2016