Obec Malé Zlievce

Výzva

                                                                                 Obec Malé Zlievce, Malé Zlievce 75, 991 22

 

 

 

 

 

                                                                                                          VÝZVA

 

 

                                                Obec Malé Zlievce vyzýva na predkladanie ponúk na prenájom priestorov prevádzky

                                                                                                        KLUB BAR.

 

 

Termín predkladania ponúk:

Písomné ponuky je potrebné predložiť do 15.03.2017 do 15:30 hod. na obecný úrad Malé Zlievce.

Bližšie informácie vám poskytneme osobne na obecnom úrade v Malých Zlievciach.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         Jozef Filkus

                                                                                                                                                                       starosta obce

Pozvánka 27.02.2017

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.02.2017 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

Čítať ďalej: Pozvánka 27.02.2017

Harmonogram vývozov triedených odpadov pre rok 2017

 

                                  Harmonogram vývozov triedených odpadov pre rok 2017

Čítať ďalej: Harmonogram vývozov triedených odpadov pre rok 2017

Pozvánka 21.11.2016

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb.§13odst.4 písm.a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21.11.2016 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

Čítať ďalej: Pozvánka 21.11.2016