Obec Malé Zlievce

Zápisnica 18.09.2017

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

                                                                  Zápisnica 

                                                            zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

                                                            dňa 18.09.2017 o 18:00 hodine                                                                                                                        

 

Čítať ďalej: Zápisnica 18.09.2017

Pozvánka OZ 18.09.2017

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 18.09.2017 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU


 

 

 

Program :

 

  1.       Otvorenie zasadnutia
  2.       Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.       Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4.       Zmeny rozpočtu obce na rok 2017
  5.       Otázky poslancov a občano
  6.       Záver

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Jozef Filkus

                                                                                   starosta obce

 

 

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

memoríal M.Borika pozvánka

Dňa 5.7.2017 sa uskutoční žiacky futbalový turnaj memoriál Mariana Borika. Štartovať môžu hráči narodení po 1.1.2002. Bližšie informácie  na tel. čísle 0917665737