Obec Malé Zlievce

Oznam pre zber triedeného odpadu

Oznamujeme vám, že dňa  9. januára 2018 bude zber triedeného odpadu,  plastov a papiera. 

Zápisnica 11. 12. 2017

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

                                                Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

                                  dňa 11.12.2017 o 18:00 hod.                                                                                                                         

 

 

Čítať ďalej: Zápisnica 11. 12. 2017