Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 16. 9. 2019

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 16.09.2019 o 17:00 hod.

 

Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo 16. 9. 2019

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 16. 9. 2019

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.09.2019 o 17,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

 

 

Čítať ďalej: Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 16. 9. 2019

Pozvánka na Obecné slávnosti

Obec Malé Zlievce Vás srdečne pozýva na obecné slávnosti ktoré sa uskutočnia dňa 10. augusta 2019 od 15:00 hod.

Program :
15:00 Ekumenická bohoslužba
15:45 Vystúpenie spevokolu Nádej
16:15 Ľudová hudba Hruška
16:30 Súťaž spevákov sólistov ľudových piesní
17:15 Vystúpenie detí ZUŠ Modrý Kameň
17:50 Heligonkár Matúš Pauer
18:00 Tanečné duo Mária Gazdíková a Maroš Olejár
18:15 Folklórny súbor Rozmarín z Pliešoviec
18:40 Folklórny súbor Škorec z Vidinej

Tešíme sa na Vašu účasť.