Obec Malé Zlievce

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 10. 2. 2020

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. 2. 2020 o 17,00 hodine v pondelok,

na obecnom úrade

  

Čítať ďalej: Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 10. 2. 2020

Obecné zastupiteľstvo 16.12.2019

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 16.12.2019 o 17:00 hod.

 

Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo 16.12.2019