Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 21. 6. 2019

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 21.06.2019 o 17:00 hod.

 

Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo 21. 6. 2019

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 21. 6. 2019

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21.06.2019 o 17,00 hod. / v piatok

v zasadačke OU

Čítať ďalej: Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 21. 6. 2019