Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 16.12.2019

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 16.12.2019 o 17:00 hod.

 

Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo 16.12.2019

Pozvánka na Vianočný punč

Pre deti sme pripravili súťaž v zhotovovaní vianočných ozdôb, ktorými potom ozdobíme vianočný stromček. Tieto je potrebné priniesť na obecný úrad najneskôr do 19.12.2019.