Obec Malé Zlievce

Deň Detí

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 3. 6. 2022

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 3. 6. 2022 o 16,30 hodine v piatok,

na obecnom úrade

 

Čítať ďalej: Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 3. 6. 2022