Obec Malé Zlievce

Pozvánka - futbalový turnaj

 

   Pozvánka         

  Srdečne vás pozývame

   na futbalový turnaj

   v Malých Zlievcach

    dňa  12.7.2015

 

 

 

Čítať ďalej: Pozvánka - futbalový turnaj

Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

   

P O Z V Á NKA

V zmysle zákona 369/1990 Zb. § 13 ods. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

   29. 06. 2015 19:00 hod. /pondelok/ v zasadačke OÚ

 

Čítať ďalej: Pozvánka - Obecné zastupiteľstvo

Pozvánka na Obecné oslavy

                                       Pozvánka

      k 770. výročiu od 1. písomnej zmienky o našej obci

      Srdečne pozývame všetkých občanov, rodákov našej obce

      a všetkých ľudí, ktorí majú našu obec radi,

      na obecné oslavy, ktoré budú dňa 1. 8. 2015 o 12:00 v areáli

      detského ihriska.

 

Športové hry

          

              Harmonogram športových hier

 

 

 

Čítať ďalej: Športové hry