Obec Malé Zlievce

Faktúry

Dokumenty na stiahnutie

Jaroslav Kristín-COMET.pdf

Marius Pedersen.pdf

Telekom.pdf

MEGA VK.pdf

Banskobystrická regionálna správa ciest.pdf

SPP.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

M-AGRO.pdf

Mal Gard s.r.o.pdf

Richard Kováč.pdf

SPP.pdf

Ján Turoň ml. Plynoservis.pdf

Karman.pdf

 

Marius Pedersen.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

Telekom.pdf

Obec Bušince.pdf

L-DEN Slovakia, spol s.r.o.pdf

D.E.A. AUDIT s.r.o.pdf

Richard Kováč.pdf

Slovenský pozemkový fond.pdf

S-TEAM.pdf

Ján Turoň ml. Plynoservis.pdf

Marius Pedesen .pdf

MEGA VK.pdf

KEO s.r.o.pdf

Ján Turoň ml. Plynoservis.pdf

StVPS.pdf

TIWA s.r.o.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Ján Turoň ml. Plynoservis.pdf

MalGard s.r.o.pdf

Marius Pedersen.pdf

S-TEAM.pdf

Karman s.r.o.pdf

Telekom.pdf

BEŤO s.r.o.pdf

Profit Trade,spol s.r.o.pdf

SPP.pdf

Cyklospol.pdf

Jana Mázorová EMAT.pdf

A J Produkty,a.s.pdf

PRIMA VK s.r.o.pdf

Milan Násali-ELMOUR.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

DAMEDIS,s.r.o.pdf

Poradca podnikateľa.pdf

Marius Pedersen.pdf

EduWork.pdf

Prima VK.pdf

emporo.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

MEGA VK.pdf

MEGA VK.pdf

Marius Pedersen.pdf

TKA spol s.r.o.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Profi-Trade,spol s.r.o.pdf

MP-FENCE,s.r.o.pdf

Spojená škola Modrý Kameň.pdf

Marian Kmeť MUSIC GAME.pdf

TIWA s.r.o.pdf

Marius Pedersen.pdf

Telekom.pdf

Svet súčiastok.pdf

SPP.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

Echo, spol.pdf

StVPS.pdf

S-TEAM.pdf

Marius Pedersen.pdf

Jarolímek Ján Merkur.pdf

Olymp Erby.pdf

Karman.pdf

MEGA VK.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Profit Trade.pdf

Sky-Net.pdf

Compressed Gas s.r.o.pdf

Mário Féjer PETINA.pdf

STOKLASA.pdf

Marius Pedersen.pdf

SOZA.pdf

ECHO spol.pdf

Gastrozone.pdf

EduWork s.r.o.pdf

Telekom.pdf

StVPS.pdf

SPP.pdf

Spojená škola.pdf

Jana Mázorová Emat.pdf

Jozef Selfert MSK.pdf

mypinbuttons.pdf

Telekom.pdf

Centrum prvého kontaktu.pdf

SPP.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

ECHO, spol s.r.o.pdf

Magic Print.pdf

Auto ZOMA.pdf

StVPS.pdf

Marius Pedersen.pdf

Karman s.r.o.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

ECHO, spol s.r.o.pdf

Aquavita Plus.pdf

Richard Kováč.pdf

Marius Pedersen.pdf

Telekom.pdf

Olymp erby.pdf

Olymp erby.pdf

SPPpdf

KAMKA- Kamila Filkusová.pdf

Sky-Net.pdf

ZAXER.pdf

Aquavita plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Richard Kováč.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Sigress s.r.o.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

Magic Print.pdf

 

Aquavita Plus.pdf

Aquavita Plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

D.E.A.AUDIT s.r.o.pdf

Marius Pedersen.pdf

Aquavita plus.pdf

TIWA s.r.o.pdf

Banskobystrická regionálna správa ciest.pdf

Telekom.pdf

M-AGRO.pdf

Slovenský pozemkový fond .pdf

Marius Pesersen.pdf

Aquavita plus.pdf

KEO s.r.o.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

StVPS.pdf

MEGA VK.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

Aquavita plus.pdf

Aquavita plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Plynoservis.pdf

Plynoservis.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Aquavita plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Compressed Gas.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Drumas AGRO s.r.o.pdf

Marius Pedersen.pdf

OLYMP ERBY s,r,o.pdf

StVPS.pdf

IKE s.r.o.pdf

Aquavita plus.pdf

KAMKA Kamila Filkusová.pdf

Telekom.pdf

Zdenko Ružinský ERMAT.pdf

Folklórne združenie Jánošík.pdf

Podpolianski vrchári.pdf

SPP.pdf

AFS Production.pdf

Litera Kníhkupectvo.pdf

MEGA VK.pdf

MEGA VK.pdf

Detvan.pdf

Ing. Jozef Lipták Cyklospol.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

Aquavita plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Ladislav Kováč.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

MEGA VK.pdf

Drugda Agro s.r.o.pdf

Fullstar SK s.r.o.pdf

ROKA Milan s.r.o.pdf

Aquavita Plus.pdf

Aquavita Plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

ECHO.pdf

Aquavita Plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

SPP.pdf

Telekom.pdf

ECHO spol s.r.o.pdf

Soza.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

ERMAT.pdf

Aquavita plus.pdf

Aquavita plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

SPP.pdf

VÚB Banka.pdf

Maslen.pdf

Maslen.pdf

Maslen.pdf

Marius Pedersen.pdf

Aquavita plus.pdf

TENDERnet s.r.o.pdf

DOS Slovakia.pdf

Telekom.pdf

Michal Jeseň.pdf

ERMAT.pdf

Ing. Ervin Zaťko EASY.pdf

Marius Pedersen.pdf

Aquavita Plus.pdf

Magic Print.pdf

Róbert Berta - ELBERT.pdf

Telekom.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

SPP.pdf

StVPS.pdf

SPP.pdf

SPP.pdf

Aquavita Plus.pdf

Aquavita Plus.pdf

Patrik Bednár - AQUAPUMPS.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

Marius Pedersen.pdf

Marius Pedersen.pdf

Telekom.pdf

Ján Turoň ml. Plynoservis.pdf

Aquavita Plus.pdf

Aquavita Plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Telekom.pdf

ERMAT.pdf

SPP.pdf

Slovenský pozemkový fond.pdf

Ellegance.pdf

MAKROAUDIT.pdf

KEO s.r.o.pdf

ERMAT.pdf

Aquavita plus.pdf

Elbert.pdf

Marius Pedersen.pdf

Ján Turoň Plynoservis.pdf

Telekom.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

SPP.pdf

Milan Násali - ELMOUR.pdf

Milan Násali - ELMOUR.pdf

Aquavita plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Soza.pdf

Aquavita Plus.pdf

Aquavita Plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

MEGA VK.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Obec Príbelce.pdf

Aquavita plus.pdf

DOS SLOVAKIA.pdf

Marius Pedersen.pdf

AFS Production.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

Lýdia Takáčová.pdf

Ján Drugda.pdf

Telekom.pdf

Cyklospol.pdf

SPP.pdf

DOS SLOVAKIA.pdf

StVPS.pdf

MEGA VK.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

Miloš Hric ml.pdf

Imrich Gubric - GUBRIC.pdf

Aquavita Plus.pdf

Aquavita Plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Milan Násali ELMOUR.pdf

DOS Slovakia.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Cyklospol.pdf

Aquavita Plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

STEEL.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Ján Turoň Plynoservis.pdf

Echo spol.pdf

Echo spol.pdf

Marius Pedersen.pdf

Aquavita plus.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Marius Pedersen.pdf

STEEL.pdf

Aquavita plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

MEGA VK.pdf

Milan Násali ELMOUR.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

ELBERT.pdf

Aquavita Plus.pdf

Aquavita Plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

MEGA VK.pdf

Banskobystrická regionálna správa ciest.pdf

Telekom.pdf

Xéni ART.pdf

SPP.pdf

Ervin Zaťko EASY.pdf

Aquavita plus.pdf

Aquavita plus.pdf

DOS SLOVAKIA.pdf

VÚB Banka.pdf

Róbert Berta Elbert.pdf

SPP.pdf

Echo spol.pdf

Ján Turoň Plynoservis.pdf

Marius Pedersen.pdf

Telekom.pdf

DOXX.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

ECHO spol s.r.o.pdf

Róbert Berta Elbert.pdf

SPP.pdf

SPP.pdf

Aquavita Plus.pdf

Aquavita Plus.pdf

EKOSTAV -LH s.r.o.pdf

Marius Pedersen.pdf

DOXX.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

Makroaudit.pdf

Telekom.pdf

Cefa.pdf

Ekostav - LH s.r.o.pdf

MEGA VK.pdf

ELMOUR.pdf

Marius Pedersen.pdf

Aquavita plus.pdf

FULLSTAV SK s.r.o.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Doxx.pdf

Elmour.pdf

KEO s.r.o.pdf

Slovenský pozemkový fond.pdf

Aquavita plus.pdf

Steel.pdf

Ján Turoň - Plynoservis.pdf

Marius Pederson.pdf

Marius Pederson.pdf

Melsersis VK.pdf

PLANTEX s.r.o..pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Ellegance.pdf

Magic print.pdf

Doxx - stravné.pdf

ECHO spol.pdf

Richard Kováč.pdf

Aquavita plus.pdf

Aquavita plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Doxx.pdf

SPP.pdf

Telekom.pdf

Dos Slovakia.pdf

Belumi pumpy s.r.o.pdf

Aquavita plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Cefa s.r.o.pdf

PUMPS.pdf

Cyklospol.pdf

Telekom.pdf

DOXX.pdf

SPP.pdf

Elmour.pdf

Mega VK.pdf

STEEL.pdf

Aquavita plus.pdf

Aquavita plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Soza.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Doxx.pdf

MEGA VK.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

Aquavita Plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Doxx.pdf

Jozef Lipták - Cyklospol.pdf

Aquavita plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Doxx.pdf

Marius Pedersen.pdf

Aquavita plus.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

Doxx.pdf

Milan Násali ELMOUR.pdf

Echo spol s.r.o.pdf

Róbert Berta - Elbert.pdf

Aquavita plus.pdf

Aquavita plus.pdf

Elmour.pdf

Marius Pedersen.pdf

Telekom.pdf

Milan Násali - Elmour.pdf

SPP.pdf

Ellegance.pdf

Imrich Gubric.pdf

Echo spol s.r.o.pdf

Doxx.pdf

Cefa.pdf

Imrich Gubric.pdf

Aquavita Plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Telekom.pdf

Ing. Ervin Zaťko.pdf

SPP.pdf

Milan Nasali Elmour.pdf

Doxx.pdf

Aquavita Plus s.r.o.pdf

Marius Pedersen.pdf

MEGA.pdf

Nomiland.pdf

Telekom.pdf

DOXX.pdf

SPP.pdf

Milan Násali - Elmour.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

Ing. Milan Podhora.pdf

Róbert Berta Elbert.pdf

SPP.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

SEE.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

DOXX - stravné lístky.pdf

Aquavita Plus.pdf

Aquavita Plus.pdf

Cefa s.r.o.pdf

Marius Pedersen.pdf

Milan Násali - ELMOUR.pdf

Telekom.pdf

Marius Pedersen.pdf

Aquavita Plus.pdf

Aquavita Plus.pdf

Aquavita Plus.pdf

Milan Násali Elmour.pdf

BBSK.pdf

Cefa s.r.o.pdf

Telekom.pdf

MAKROAUDIT.pdf

SPP.pdf

Doxx.pdf

Dalibor Turay.pdf

Keo s.r.o.pdf

Slovenský pozemkový fond.pdf

Mega VK.pdf

AK SPORT s.r.o.pdf

Compressed Gas s.r.o.pdf

Maro s.r.o.pdf

Aquavita plus.pdf

Aquavita plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Telekom.pdf

Milan Násali ELMOUR.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

SPP.pdf

Magic print.pdf

Doxx.pdf

Telekom.pdf

Prevádzka obecných služieb.pdf

Echo spol s.r.o.pdf

Marius Pedersen.pdf

Aquavita plus.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

DOXX.pdf

Echo spol.pdf

Telekom.pdf

Aquavita Plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Ján Turoň Plynoservis.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

DOXX.pdf

Telekom.pdf

Cyklospol.pdf

SAD Zvolen.pdf

Marius Pedersen.pdf

Folklórna skupina Rozmarín.pdf

Drugda Ján.pdf

Elektro Zolo.pdf

Telekom.pdf

Aquavita plus.pdf

Aquavita plus.pdf

SPP.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

Doxx.pdf

Dos Slovakia s.r.o.pdf

Telekom.pdf

Dos Slovakia s.r.o.pdf

Aquavita plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

OLYMP ERBY s.r.o.pdf

Drugda Ján.pdf

Telekom.pdf

Mega.pdf

SPP.pdf

Doxx.pdf

Telekom.pdf

CBS spol s.r.o.pdf

Echo spol s.r.o.pdf

Echo spol s.r.o.pdf

Echo spol s.r.o.pdf

Aquavita Plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Telekom.pdf

DOXX.pdf

Cefa.pdf

Marius Pedersen.pdf

Aquavita Plus.pdf

Aquavita Plus.pdf

SOZA.pdf

StVPS.pdf

Telekom.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

DOXX.pdf

STVPS.pdf

SPP.pdf

Ján Turoň Plynoservis.pdf

Elmour.pdf

Telekom.pdf

Cefa.pdf

Marius Pedersen.pdf

Ján Turoň ml. Plynoservis.pdf

Magic Print.pdf

Aquavita plus.pdf

Telekom.pdf

Milan Násali - Elmour.pdf

SPP.pdf

DOXX.pdf

MEGA VK.pdf

Telekom.pdf

Aquavita plus.pdf

Jozef Lipták Cyklospol.pdf

Marius Pedersen.pdf

Ervin Zaťko EASY.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Doxx.pdf

Telekom.pdf

Marius Pedersen.pdf

Steel.pdf

Aquavita plus.pdf

Elbert.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Doxx.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

 StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

Steel.pdf

Steel.pdf

Aquavita Plus.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

Marius Pedersen.pdf

Aquavita Plus.pdf

Telekom.pdf

Cefa.pdf

Makroaudit.pdf

Telekom.pdf

Richard Kováč.pdf

Banskobystrická regionálna správa ciest.pdf

Compressed Gas.pdf

Marius Pedersen.pdf

Aquavita plus.pdf

Telekom.pdf

Elektro Zolo.pdf

Milan Násaly Elmour.pdf

SPP.pdf

Slovenský pozemkový fond.pdf

Doxx.pdf

Telekom.pdf

Mega.pdf

KEO s.r.o.pdf

Ladislav Kováč.pdf

Marius Pedersen.pdf

Milan Násali - Elmour.pdf

Aquavita Plus.pdf

Aquavita Plus.pdf

Telekom.pdf

Signo s.r.o.pdf

SPP.pdf

Doxx.pdf

Telekom.pdf

StVPS.pdf

Milan Násali- Elmour.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

Banskobystrická správa ciest.pdf

 Aquavita Plus.pdf

 

Marius Pedersen.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Telekom.pdf

Cefa s.r.o.pdf

Aquavita Plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Telekom.pdf

Milan Násali Elmour.pdf

SPP.pdf

Doxx.pdf

Telekom.pdf

Echo spol s.r.o.pdf

Elektro Zolo.pdf

Cyklospol.pdf

Cefa s.r.o.pdf

Aquavita Plus.pdf

Aquavita Plus.pdf

Drugda Ján.pdf

Marius Pedersen.pdf

Telekom.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

SPP.pdf

Dos Slovensko.pdf

Mega VK.pdf

Telekom.pdf

Compressed Gas.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

Aquavita Plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Cyklospol.pdf

Cyklospol.pdf

SPP.pdf

Dos Slovensko.pdf

Telekom.pdf

Dos Slovensko.pdf

MegaVK.pdf

Doxx.pdf

Telekom.pdf

Ellegance.pdf

Soza.pdf

Cefa s.r.o.pdf

Marius Pedersen.pdf

Aquavita Plus.pdf

Echo spol.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

SOŠ Želevce.pdf

Telekom.pdf

Echo spol.pdf

Marius Pedersen.pdf

Aquavita plus.pdf

Echo spol.pdf

Ján Drugda.pdf

Telekom.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

Ján Drugda.pdf

SPP.pdf

Elmour.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

Doxx.pdf

Strell.pdf

Telekom.pdf

Cefa .pdf

Cyklospol.pdf

Aquavita plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Obtulowicz.pdf

Ján Turoň.pdf

Telekom.pdf

Peter Oláh.pdf

Maroš Oláh.pdf

SPP.pdf

Telekom.pdf

Milan Násali Elmour.pdf

Aquavita Plus.pdf

Aquavita Plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Doxx.pdf

Telekom.pdf

Telekom.pdf

Easy.pdf

Pumps.pdf

Aquavita plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

SPP.pdf

StVPS.pdf

 StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

Telekom.pdf

Cyklospol.pdf

SPP.pdf

ELBERT.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

SSE.pdf

Telekom.pdf

Cefa.pdf

DOXX.pdf

Telekom.pdf

Marius.Pedersen.pdf

Aquavita.Plus.pdf

Prevádzka.obecných.služieb.pdf

Magic.Print.pdf

ProxT.E.C.pdf

MegaVK.pdf

Elmour.pdf

Telekom.pdf

SPP.pdf

Keo.pdf

Telekom.pdf

Doxx.pdf

Enercom.s.r.o.pdf

Obec.Malé.Zlievce.pdf

Echo.spol.pdf

SPF.pdf

Keo.pdf

Marius Pedersen.pdf

Echospol s.r.o.pdf

Aqavita plus.pdf

Aqavita plus.pdf

Telekom.pdf

Telekom.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

StVPS.pdf

SPP.pdf

Doxx.pdf

Signál.pdf

Aqavita plus.pdf

Slovak Telekom.pdf

Marius Pedrson.pdf

Slovak Telekom.pdf

Doxx.pdf

Mega VK.pdf

Aqavita Plus.pdf

Marius Pedersen.pdf

SPP.pdf

Slovak Telekom.pdf

Mega V.K.pdf 

DOXX.pdf

Slovak Telekom .pdf

Jaroslav Backa HP-SERVIS.pdf

Róbert Berta ELBERT.pdf

Marius Pedersen 11.8.2017.pdf

Telekom 9.8.2017.pdf

aqavita plus 7.8.2017.pdf

Cyklospol 1.8.2017.pdf

SPP 1.8.2017.pdf

stvps 31.7.2017.pdf

stvps 31.7.2017.pdf

stvps 31.7.2017.pdf

stvps 31.7.2017.pdf

stvps 31.7.2017.pdf

stvps 31.7.2017.pdf

Telekom 31.7.2017.pdf

doxx 28.07.2017.pdf

Drugda ján 26.07.2017.pdf

elektro zolo 26.07.2017.pdf

makroaudit 20.07.2017.pdf

Róbert Puškár 15.07.2017.pdf

Peter Niňaj 15.07.2017.pdf

ike spol. s.r.o.14.07.2017.pdf

aquavita plus 11.07.2017.pdf

aquavita plus 11.07.2017.pdf

marius pedersen 10.07.2017.pdf

slovak telekom 04.07.2017.pdf

spp 03.07.2017.pdf

slovak telekom 30.06.2017.pdf

doxx 27.06.2017.pdf

aquavita plus 12.06.2017.pdf

marius pedersen 08.06.2017.pdf

echo 07.06.2017.pdf

mgr. j.ilenčík steel 07.06.2017.pdf

cyklospol 05.06.2017.pdf

soza 05.06.2017.pdf

spp 05.06.2017.pdf

slovak telekom 05.06.2017.pdf

slovak telekom 31.05.2017.pdf

viktoria-hámor 31.05.2017.pdf

doxx 29.05.2017.pdf

echo 18.05.2017.pdf

echo 18.05.2017.pdf

steel 17.05.2017.pdf

cyklospol 16.05.2017.pdf

aquavita plus 11.05.2017.pdf

marius pedersen 11.05.2017.pdf

slovak telekom 05.05.2017.pdf

spp 03.05.2017.pdf

stvps 03.05.2017.pdf

stvps 03.05.25017.pdf

stvps 03.05.2017 .pdf

stvps 03.05.2017 .pdf

stvps 03.05.2017 .pdf

drugda ján 03.05.2017.pdf

soš želovce 02.05.2017  1.pdf

mega vk 28.04.2017 .pdf

slovak telekom 28.04.2017 .pdf

elmour 12.04.2017 .pdf

aquavita plus 10.04.2017 .pdf

marius pedersen 10.04.2017 .pdf

slovak telekom 07.04.2017 .pdf

lestom 04.04.2017 .pdf

spp 04.04.2017 .pdf

stvps 03.04.2017  1.pdf

eprofi.sk s.r.o. 29.03.2017 .pdf

telekom 29.03.2017 .pdf

doxx 28.03.2017 .pdf

dos slovskia s.r.o. 27.03.2017 .pdf

aquavita plus 13.03.2017 .pdf

elmour 10.03.2017 .pdf

marius pedersen 09.03.2017 .pdf

telekom 06.03.2017  1.pdf

telekom 06.03.2017 1.pdf

telekom 02.03.2017.pdf

ssp 02.03.2017 .pdf

stvps 22.02.2017 .pdf

 easy - ing. zako 14.02.2017 .pdf

mega 13.02.2017 .pdf

steam-šaranko 13.02.2017 .pdf

aquavita plus 10.02.2017 .pdf

aquavita plus 10.02.2017 .pdf

 r. berta-elbert 09.02.2017 .pdf

sse 09.02.2017 .pdf

sse 09.02.2017 .pdf

sse 09.02.2017 .pdf

sse 09.02.2017 .pdf

sse 09.02.2017 .pdf

sse 09.02.2017 .pdf

sse 09.02.2017 .pdf

sse 09.02.2017 .pdf

sse 09.02.2017 .pdf

marius pedersen 09.02.2017 .pdf

magic print s.r.o. 08.02.2017 .pdf

spp 06.02.2017 .pdf

telekom 06.02.2017 .pdf

telekom 30.01.2017 .pdf

plynoservis 30.01.2017 .pdf

stvps 27.01.2017.pdf

stvps 27.01.2017.pdf

stvps 27.01.2017.pdf

stvps 27.01.2017.pdf

stvps 27.01.2017.pdf

stvps 27.01.2017.pdf

spp 18.01.2017.pdf

 plynoservis 16.01.2017 .pdf

 aquavita 16.01.2017.pdf

 spp 23.01.2017 .pdf

sse 23.01.2017 001.pdf          

marius pedersen 9.1.2017.pdf

telekom 5.1.2017.pdf

doxx 2.1.2017 .pdf

telekom 30.12. 2016.pdf

 Mega 28.12.2016 .pdf  

telekom 29.11.2016 .pdf

telekom 28.10.2016 .pdf

telekom 21.9.2016 .pdf

 telekom 7.11.2016 .pdf

 telekom 5.12.2016 .pdf

 telekom 5.10.2016 .pdf

 spp 26.10.2016 .pdf

 spp 2.12.2016 .pdf

 spp 2.11.2016 .pdf

 slovgram 28.10.2016 .pdf

 slov.pozem.fond 27.10.2016 .pdf

 prevdzka mz 18.10.2016 .pdf

 mega 29.11.2016 .pdf

 marius pedersen 10.10.2016 .pdf

 marius pedersen 9.11.2016 .pdf

 marius pedersen 8.12.2016 .pdf

 makros 4.11.2016 .pdf

 keo 29.11.2016 .pdf

 j.m.j.k. cont 6.10.2016 .pdf

 j.m.j.k. cont 5.10.2016 .pdf

 elmour 10.10.2016 .pdf

 elmont 4.10.2016 .pdf

 doxx 27.10.2016 .pdf

 doxx 26.9.2016 .pdf

 dos slovakia 4.11.2016 .pdf

 cyklosport 23.9.2016 .pdf

cyklospol 10.10.2016 .pdf

cefa 5.10.2016 .pdf

aquavita plus 7.12.2016 .pdf

aqavita plus 14.10.2016 .pdf

aqavita plus 11.11.2016.pdf

 veolia 7.11.2016 .pdf

 veolia 7.11.2016 .pdf

 veolia 7.11.2016 .pdf

 veolia 7.11.2016 .pdf

veolia 7.11.2016 .pdf

 veolia 7.11.2016 .pdf

jozef lipták cyklosport 8.9.2016 .pdf

ján turoň 5.9.2016 .pdf

spp 1.9.2016 .pdf

 aquavita plus 31.8.2016 .pdf

 stvps 12.8.2016 .pdf

 sse 31.8.2016 viacero faktur.pdf

 spp 16.9.2016 .pdf

 spp 15.8.2016 .pdf

 slovak telekom 9.9.2016.pdf

 slovak telekom 19.9.2016 .pdf

 plynoservis 16.9.2016 .pdf

 marius pedersen 18.8.2016 .pdf

 marius pedersen 19.9.2016 .pdf

 drugda jan 19.8.2016 .pdf

 danisek 8.9.2016 .pdf

cyklospol 28.9.2016 .pdf

 aquavita plus 1.9.2016 .pdf

 am design 17.8.2016 .pdf

  stvps viacero faktúr 12.8.2016.pdf

soza 20.7.2016 .pdf

 slovak telekom 9.8.2016 .pdf

 mega vk 12.8.2016 .pdf

 doxx 11.8.2016 .pdf

spp 15.7.2016.pdf

slovak telekom 20.6.2016 .pdf

slovak telekom 11.7.2016.pdf

mikrolab 21.7.2016.pdf

mega vk 14.7.2016.pdf

marius pedersen 20.6.2016.pdf

marius pedersen 19.7.2016.pdf

doxx stravne lstky 8.7.2016.pdf

dos slovakia 20.6.2016.pdf

cyklospol 10.7.2016.pdf

aquavita plus 21.7.2016.pdf

aquavita plus spol 1.7.2016.pdf

Viktória Hámor 6.6.2016.pdf

stvps 16.5.2016.pdf

stvps 13.5.2016 6.pdf

stvps 13.5.2016 5.pdf

stvps 13.5.2016 4.pdf

stvps 13.5.2016 3.pdf

stvps 13.5.2016 2.pdf

stvps 13.5.2016 1.pdf

spp 16.5.2016.pdf

spp 15.6.2016.pdf

spp 15.4.2016.pdf

soš Želovce 19.4.2016.pdf

 

 

soš Želovce 11.5.2016.pdf

slovak telekom 18.5.2016.pdf

slovak telekom 18.4.2016.pdf

slovak telekom 9.6.2016.pdf

slovak telekom 9.5.2016.pdf

mikrolab s.r.o. 7.4.2016.pdf

mega vk 13.5.2016.pdf

marius pedersen 19.4.2016.pdf

makroaudit s.r.o. 9.6.2016.pdf

m.b.a. financie 13.6.2016.pdf

Janka Kýpeť 12.4.2016.pdf

ing Jaroslav Černý- cefa 5.5.2016.pdf

doxx- stravné lístky spol. s.r.o. 10.5.2016.pdf

dos slovakia s.r.o. 25.4.2016.pdf

divadlo bez groša 18.5.2016.pdf

cyklospol ing. Jozef Lipták 30.5.2016.pdf

aquavita plus spol. s.r.o. 4.5.2016.pdf

aquavita plus spol. s.r.o. 2.6.2016.pdf

spp 15.3.2016.pdf

slovak telekom 9.3.2016.pdf

slovak telekom 18.3.2016.pdf

slovak telekom 11.4.2016.pdf

prevádzka obecných služieb 5.3.2016.pdf

milan násali elmour 10.3.2016.pdf

mikrolab 24.3.2016.pdf

marius pedersen 18.3.2016.pdf

ján turoň ml. plynoservis 26.3.2016.pdf

janka kýpeť 31.3.2016.pdf

geosense sk 8.4.2016.pdf

dos slovakia s.r.o. 17.3.2016.pdf

aquavita plus spol. 1.4.2016.pdf

stvps 9.2.2016 6.pdf

stvps 9.2.2016 5.pdf

stvps 9.2.2016 4.pdf

stvps 9.2.2016 3.pdf

stvps 9.2.2016 2.pdf

stvps 9.2.2016 1.pdf

steel shoes boots 29.2.2016.pdf

steel shoes boots 29.2.2016 2.pdf

spp 25.1.2016.pdf

spp 15.2.2016.pdf

slovak telekom 18.2.2016.pdf

 

slovak telekom 9.2.2016.pdf

rtvs 11.2.2016.pdf

róbert berta- elbert 11.2.2016.pdf

mega vk 4.3.2016.pdf

marius pedersen 17.2.2016.pdf

janka kýpeť 10.2.2016.pdf

ing. ervin zaťko easy 29.2.2016.pdf

echo spol. s.r.o. 1.3.2016.pdf

doxx- stravné lístky spol. s.r.o. 4.3.2016.pdf

dos slovakia s.r.o. 23.2.2016.pdf

aquavita 1.2.2016.pdf

stredoslovenská energetika 29.1.2016 10.pdf

stredoslovenská energetika 29.1.2016 9.pdf

stredoslovenská energetika 29.1.2016 8.pdf

stredoslovenská energetika 29.1.2016 7.pdf

stredoslovenská energetika 29.1.2016 6.pdf

stredoslovenská energetika 29.1.2016 5.pdf

stredoslovenská energetika 29.1.2016 4.pdf

stredoslovenská energetika 29.1.2016 3.pdf

stredoslovenská energetika 29.1.2016 2.pdf

stredoslovenská energetika 29.1.2016.pdf

 spp 22.1.2016.pdf

spp 15.12.2015.pdf

slovak telecom 18.1.2016.pdf

slovak telecom 21.11.2015.pdf

slovak telecom 11.1.2016.pdf

slovak telecom 2.12.2015.pdf

p.oláh 30.11.2015.pdf

orange 8.12.2015.pdf

orange 8.1.2016.pdf

milan násali elomur 5.1.2016.pdf

mikrolab s.r.o. 29.12.2015.pdf

milan násali elmour 14.12.2015.pdf

mega vk s.r.o. 4.1.2016.pdf

marius pedersen 18.1.2016.pdf

marius pedersen 17.12.2015.pdf

keo s.r.o. 18.11.2015.pdf

jana kýpeť 24.12.2015.pdf

jana kýpeť 21.1.2016.pdf

ján drugda 31.12.2015.pdf

doxx-stravné lístky 11.1.2016.pdf

doxx- stravné lístky 30.11.2015.pdf

aquavita plus 31.12.2015.pdf

aquavita plus 4.2.2016.pdf

Slovak Telekom 16.11.2015.pdf

Marius pedersen 16.11.2015.pdf

AQUAVITA PLUS spol ,s.r.o.16.11.2015 .pdf

ECHO. spol.s.r.o 2.11.2015.pdf

Ing. Jaroslav Černý - CEFA 2.11.2015.pdf

 Peter Oláh 15.10.2015b.pdf

Aquavita plus, spol s.r.o 15.10.2015.pdf

 

prevádzka obecných služieb 7. 10. 2015.pdf

marius pedersen 7. 10. 2015.pdf

Ing. Jaroslav Černý - CEFA 6. 10. 2015.pdf

 ján bendiak 6.10.2015.pdf

 slovak telecom 6. 10.2015.pdf

slovak telecom 6. 10.2015.pdf

 Janka Kýpeť 2. 10. 2015.pdf

spp 29. 9. 2015.pdf

orange 24. 9. 2015.pdf

slovak telecom 24. 9. 2015.pdf

  mikrolab 24.9.2015.pdf

Aquavita plus spol. s r. o. 8. 9. 2015.pdf

Marius Pedersen 8. 9. 2015.pdf

Slovak Telecom 7. 9. 2015.pdf

Janka Kýpeť 3.9.2015.pdf

Miroslav Marko, ml. 2. 9. 2015.pdf

spp 2. 9. 2015.pdf

slovak telecom 28. 8.2015.pdf

 mega vk 27.8.2015.pdf

Orange 26. 8. 2015.pdf

DOXX, stravné lístky, 24. 8. 2015.pdf

Ján Bendiak 24.8.2015.pdf

DOXX, stravné lístky 4. 8. 2015.pdf

SOZA,  4. 8. 2015 .pdf

Janka Kýpeť 2. 8. 2015.pdf

FZ Jánošík, súbor Ďatelinka 1. 8. 2015.pdf

 SPP a. s. 1. 8. 2015.pdf

  Marius Pedersen 31. 7.2015.pdf

orange 21. 6. 2015 .pdf

 Slovak telecom 22.5. 2015.pdf

 Myxy s. r. o. 28. 4. 2015.pdf

 ján bendiak 20.7.2015.pdf

aquavita plus s. r. o 31.7. 2015.pdf

ike spol. s r. o. stany na oslavy 31. 7. 2015.pdf

Ján Mederi Kultúrne vystúpenie 31. 7. 2015.pdf

slovak telecom a. s. - 31. 7. 2015.pdf

veolia - 28. 7. 2015 .pdf

veolia - 28.7.2015.pdf

veolia - 28. 7. 2015.pdf

veolia - 28.7.2015.pdf

veolia - 28.7.2015.pdf

veolia - 28. 7. 2015.pdf

Ján Drugda Mäso 31. 7. 2015.pdf

orange 21. 7. 2015.pdf

slovak telecom a . s. 21. 7. 2015.pdf

mikrolab s. r. o. 14. 7. 2015.pdf

mega vk s. r. o. 10. 7. 2015.pdf

marius pedersen a. s. 3.7.2015.pdf

aquavita plus s. r. o 3. 7. 2015.pdf

mega vk s. r. o. 3. 7. 2015.pdf

slovak telecom a. s. 3. 7. 2015.pdf

Jozef Mrhola olymp - 6. 7. 2015.pdf

slovenská legálna metrológia n. o. 3. 7. 2015.pdf

spp a. s. 1. 7. 2015.pdf

Janka Kýpeť 1.7.2015.pdf

 slovak telecom a. s. 22. 6. 2015.pdf

le cheque dejeuner s. r. o. 24.6.2015.pdf

makroaudit s. r. o. 10. 6. 2015.pdf

marius pedersen a. s. 8.6.2015.pdf

le cheque dejeuner s. r. o 4.6.2015.pdf

slovak telecom a. s. - 4. 6 . 2015.pdf

aquavita plus s. r. o 1. 6. 2015.pdf

orange 1. 6. 2015.pdf

 spp a. s 1. 6. 2015.pdf

keo s. r. o. - 1. 6. 2015.pdf

Janka Kýpeť 1. 6. 2015.pdf

Echo s. r. o. 28. 5. 2015.pdf

SOŠ Želovce 26. 5. 2015.pdf

Janka Kýpeť 7. 5 . 2015.pdf

 Skladani ps 20. 05. 2015.pdf

Steel shoes a boots 15. 5. 2015.pdf

Steel  shoes a boots 13. 5. 2015.pdfFaktúry

Viktória Hámor 11. 5. 2015.pdf

spp a. s. 1. 5. 2015.pdf

marius pedersen 30. 04. 2015.pdf

 aquavita plus 30. 04. 2015.pdf

 slovak telekom a. s 30. 04. 2015.pdf

Ján Bendiak 27. 4. 2015.pdf

veolia 27. 4. 2015.pdf

veolia 27. 4. 2015.pdf

veolia  27. 4. 2015.pdf

veolia 27. 4. 2015.pdf

voda 27. 4. 2015.pdf

 veolia 27.4.2015.pdf

orange 25. 4. 2015.pdf

slovak telecom 24. 4. 2015 .pdf

Aquavita plus  2. 4. 2015.pdf

Mäso a mäsové výrobky 10. 7. 2015.pdf

voda - dolná bytovka 30. 1. 2015.pdf 

voda - šatne 30. 1. 2015.pdf

voda - OÚ - 30. 1. 2015.pdf

 voda - kaplnka 30. 1. 2015.pdf

voda - dom smútku30. 1. .2015.pdf

telekom - 22. 3. 2015.pdf

telekom - 22. 2. 2015.pdf

telekom - 16. 4. 2015.pdf

telekom - 16. 3. 2015.pdf

telecom - 3. 2. 2015.pdf

spp - 1. 4. 2015.pdf

spp - 1. 3. 2015.pdf

slovgram - 24. 3. 2015.pdf

orange -25. 2. 2015.pdf

orange - 25. 1. 2015.pdf

orange - 8. 4. 2015.pdf

mikrolab - 25. 3. 2015.pdf

mega - 27. 2. 2015.pdf

marius pedersen - 16. 4. 2015.pdf

marius pedersen - 5. 3. 2015.pdf

marius pedersen - 5. 2. 2015.pdf

Janka Kýpeť - 10. 3. 2015.pdf

Janka Kýpeť - 4. 2. 2015.pdf

 Janka Kýpeť - 1. 4. 2015.pdf

internetov stránka - 11. 3. 2015.pdf

geosense - 15. 3. 2015.pdf

doxx - 27. 1. 2015.pdf

doxx - 26. 3. 2015.pdf

aquvita - 2. 3. 2015.pdf

Aquavita plus 2.2.2015.pdf

Kooperativa poistka za rok 2015.pdf

kooperativa poistka za rok 2015.pdf

Orange 5.2.2015.pdf

bert Berta - albert 12.1.2015.pdf

SPP - 1. 2.pdf

SPP - 1. 1.pdf

SSE - 16.1.pdf

Stravné lístky - 27. 1.pdf

Vodárne - 22. 1.pdf